Om Förövare

Vi vill hjälpa dig att upptäcka subtil misshandel.

Vårt koncept är enkelt. Vi arbetar med kunskapsöverföring för att du ska bli en expert på att upptäcka subtil misshandel. Denna form av misshandel är otydlig och omärkbar, men gör ofta värre och långtgående skada än det fysiska våldet. Vi vill lyfta psykisk och fysisk misshandel och sänka okunskapen om det. I olika former möjliggör vi för offer att få rätt och relevant stöd.


Förövare gick från tanke till verklighet hösten 2021 efter att vi förstod att det finns ett mycket stort behov av att lära sig mer om narcissister och destruktiva relationer. På olika sätt vill vi hjälpa och stötta dig, så att du blir utrustad med de verktyg du behöver för att förstå vad som händer i din relation. Vi sätter alltså fingret på de metoder och tekniker din förövare använder för att du ska förstå att du är i skottlinjen för psykisk misshandel.


Förutom att vi på personnivå strävar efter att sprida kunskap om att psykisk misshandel är en konsekvens av ett narcissistiskt beteende, vill vi även på samhällelig nivå skapa debatt om att psykisk misshandel är en brottslig gärning som idag tyvärr inte omfattas av det juridiska begreppet misshandel. Därför vill vi uppmana beslutsfattare och politiker att lagstifta om psykisk misshandel i hemmet och på arbetsplatsen. Vi deltar gärna i debatten och i diskussioner med politiker, opinionsbildare, landsting, kommuner, organisationer och myndigheter. 


Förövarepodden. Martina Skowronska och Sabina Flinkenberg Veii.

MARTINA SKOWRONSKA

Författare till den hyllade självbiografiska boken Genomskåda narcissisten (Ekerlids, 2021). Har medverkat i bland annat DN, Aftonbladet, TV4 Nyhetsmorgon och Framgångspodden (Nordens största intervjupodd) för att prata om narcissister, psykisk misshandel  och destruktiva relationer. Martina har en magisterexamen i retorik och har arbetat som kommunikatör i över 14 år. På sitt CV har hon även coachande samtal.


SABINA FLINKENBERG VEII

Sabina har över 25 års erfarenhet av att målmedvetet arbeta med personalfrågor, ledarskap och coachning av medarbetare. Hon har arbetat inom retail som ledare med att starta upp, driva, rekrytera och utbilda personal på bland annat Replay, Armani, Marc by Jacobs och Stella McCartney. Sabina har genomgått många coach- och managemenutbildningar i Milano, Paris och Hamburg.